top of page

Terapie met paartjies

  • 2 hours
  • 800 South African rand
  • Location 1

Service Description

'n Huweliksverhouding of ander permanente verbintenis tussen 'n paartjie, benodig twee volwasse individue wat uitgesorteer is en oor voldoende selfkennis beskik. Daarom word daar nie weggespring met tipiese huweliksberading nie, maar word eers gefokus op elke individu se genesing. Daarna word gefokus op gesamentlike sessies waartydens elke eglid op 'n nuwe vlak van bewustheid en selfkennis sinvol kan deelneem aan die herstel en bou van die verhouding.


Contact Details

  • 26 Malan St, Seemeeu Park, Welkom, 9459, South Africa

    + 0822654044

    stephangestalt@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page