top of page

Gesinsterapie

  • 2 hours
  • 800 South African rand
  • Location 1

Service Description

Die gesin is 'n sensitiewe sisteem waarvan die fyn balans versteur word wanneer een van sy lede persoonlike uitdagings het soos byvoorbeeld siekte, depressie, 'n gedrags- of eetversteuring of substans-afhanklikheid. Ongesonde interaksies binne die gesin hou soms 'n gesinslid se probleem in stand of 'n gesinslid tree op as die simptoomdraer van die gesin se siek interaksies. Wanneer 'n individuele lid na terapie beter funksioneer, is dit soms vir die gesin 'n aanpassing om daardie lid as gesonde persoon te akkommodeer en sal ander gesinslede onbewustelik die geneesde gesinslid in sy ou ongesonde status probeer herstel omdat die gesin 'n balansversteuring ervaar. Hulle was gewoond aan die vorige balans, al was dit 'n ongesonde een.   Gesinsterapie stel die gesin in staat om nuwe gesonde interaksie patrone te ontwikkel.  Gesinsterapie help 'n gesin om ontwikkelings-struikelblokke te oorkom, trauma, verlies, verandering, huweliks-konflik en druk en stress van die samelewing te hanteer. Dit help die gesin om 'n lid se siekte, gedragsversteuring of geestesversteuring te hanteer.


Contact Details

  • 26 Malan St, Seemeeu Park, Welkom, 9459, South Africa

    + 0822654044

    stephangestalt@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page